VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

Adrese: S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

Vienotais reģistrācijas numurs: 40003345734

PVN reģistrācijas numurs: LV40003345734

 

UNIFIEDPOST AS

Adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004

Vienotais reģistrācijas numurs: LV40003380477

PVN reģistrācijas numurs: LV40003380477

Bankas rekvizīti e-mobi rēķinu apmaksai:

   AS SEB banka

   UNLALV2X

   LV25UNLA0055000615987