Privātuma politika

 

Mūsu Privātuma politika PDF formātā ir šeit

Privātuma politika

 

e-mobi ir elektrotransportlīdzekļu ātrās uzlādes staciju tīkls un tā pārvaldīšanai paredzētais Klientu portāls. e-mobi zīmols pieder VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (CSDD), adrese: S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079, vienotais reģistrācijas numurs: 40003345734. Klientu portālu CSDD uzdevumā uztur un administrē AS “UNIFIEDPOST” (UNIFIEDPOST), adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, vienotais reģ. Nr. 40003380477.

Lēmumus attiecībā uz privātumu, personas datu aizsardzību un citiem pasākumiem drošai datu apstrādei uzņēmuma līmenī pieņem uzņēmumu augstākā vadība. Lēmumi tiek saskaņoti ar datu aizsardzības speciālistu (DAS).

e-mobi datu pārzinis ir UNIFIEDPOST, kas apkopo personas datus un nosaka to apstrādes mērķi un līdzekļus.

 

Personas datu apstrāde UNIFIEDPOST ir nepieciešama, lai sagatavotu vai pildītu noslēgtos līgumus, nodrošinātu mūsu klientiem pakalpojumus. Tas ietver (bet neaprobežojas ar) pakalpojumu sniegšanu, izmantojot dažādas ierosmes u.c.

 

UNIFIEDPOST vāc un apstrādā personas datus par klientiem, lai sniegtu pakalpojumus, pārvaldītu attiecības ar klientiem un izpildītu mūsu solījumus esošajiem vai potenciālajiem klientiem. Mēs vācam un apstrādājam šādus personas datus:

  1. Ar klientiem noslēgto līgumu sagatavošana un piegāde, kā arī pieprasīto piedāvājumu un informācijas sniegšana mūsu klientiem.
  2. Līguma starp UNIFIEDPOST un Klientu noslēgšana un tajā paredzēto pakalpojumu sniegšana.
  3. Atbalsta nodrošināšana mūsu Klientiem.
  4. Pakalpojumu nepārtraukta uzlabošana, izmantojot Klientu atsauksmes.
  5. Mūsu pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršana un iekārtu aizsardzība, tostarp videonovērošanas izmantošana šim nolūkam. Videonovērošanas ierakstus uzglabā ne ilgāk kā 60 dienas, ja vien tas nav nepieciešams konkrētu lietu izskatīšanai.
  6. Rēķinu izrakstīšana, maksājumu apstrāde.
  7. Kredītspējas noteikšana Klientiem, kuri pieteikušies e-mobi kartēm, kam nepieciešams kredītnovērtējums.
  8. Iespēju nodrošināšana piedalīties dažādos e-mobi mārketinga pasākumos.

e-mobi tīmekļa vietnēs mēs izmantojam arī sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai nodrošinātu vispārīgus tiešsaistes pakalpojumus. Mēs apkopojam informāciju, ko Klients sūta mums, piemēram, vārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Mēs arī apkopojam datus par lietotāju saskarni ar mūsu tīmekļa vietnēm un lietotnēm. Mēs arī ievācam informāciju no jūsu datora vai ierīces, piemēram, jūsu IP adresi, izmantoto pārlūkprogrammu un valodas iestatījumus. Ar jūsu atļauju lietotnes sniedz Klientiem arī atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus, piemēram, tuvākās uzlādes stacijas meklēšanu vai izstrādā maršrutu un sūta Klientiem informāciju.

e-mobi izmanto trešo personu pakalpojumu sniedzējus, lai palīdzētu mūsu vārdā pārvaldīt konkrētas darbības, piemēram, saņemt pakalpojumus, izmantot portālu, apstrādāt maksājumus, veikt kredītu pārbaudes, sūtīt e-pastus un pastu, nodrošināt reklāmu, sekot līdzi mūsu mārketinga kampaņu efektivitātei un analizēt mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu izmantošanu vai nodrošināt Klientu atbalstu. Tādējādi, lai sniegtu šādus pakalpojumus, mēs nododam Klientu personas datus saviem sadarbības partneriem, taču tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs, lai viņi varētu sniegt pakalpojumus mūsu vārdā, un pārliecinoties, ka viņi ievēro datu aizsardzības noteikumus.

Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar mūsu darījumu partneriem vai piegādātājiem, ja pastāv leģitīmas intereses tā rīkoties no saimnieciskās darbības vadības viedokļa un ja to atļauj normatīvie akti, vai ja jūs esat piekrituši šādai datu apmaiņai.

 

UNIFIEDPOST veic personas datu apstrādi drošā veidā. Visas IT sistēmas, kas izveidotas, integrētas, iegādātas vai tiek izmantotas ir veidotas pēc principa, lai maksimāli droši apstrādātu personas datus. Ja nepieciešams, mēs izmantojam šifrēšanu un pseidonimizāciju. Mēs piešķiram piekļuvi personas datiem tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams savu pienākumu izpildei. Visi darbinieki, kuri apstrādā personas datus, ir atbilstoši apmācīti.

 

Ja tiek izmantots apstrādātājs, mēs rūpīgi izvērtējam partnerus, kuriem nododam jūsu personas datus, lai būtu pārliecināti, ka tie atbilst datu aizsardzības tiesību aktu prasībām. Ar katru apstrādātāju ir noslēgta vienošanos par apņemšanos nodrošināt informācijas drošību.

Personas dati netiek apstrādāti ilgāk, nekā nepieciešams. Dati tiek saglabāti visu līguma darbības laiku un vēl likumā noteikto laika posmu pēc tā izbeigšanas.

UNIFIEDPOST ievēro datu minimizācijas principu un garantē, ka, nodrošinot jums produktus un pakalpojumus, tiek ievākts tikai minimālais personas datu apjoms, kas nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumu.

 

Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi mūsu rīcībā esošajai to personas informācijai. Tomēr pirms šādas informācijas sniegšanas UNIFIEDPOST ir jāpārliecinās par Klienta identitāti. Klientam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, atsaukt piekrišanu, pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai labošanu, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

 

Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību par savu datu apstrādi uzraudzības iestādei.

Klienti var sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, sūtot e-pastu uz info@e-mobi.lv vai rakstot vēstuli uz Datu aizsardzības speciālists, UNIFIEDPOST, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004.

Par jebkuriem jautājumiem jūs varat arī sazināties ar e-mobi klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni 22001859 vai: 1859 vai pa e-pastu: info@e-mobi.lv