VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

Adrese: S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

Tālrunis: +371 67025766

E-pasts: etransports@csdd.gov.lv

 

Darījumu slēgšanu ar Klientiem, kas saņem elektromobiļu uzlādes pakalpojumu un maksas pieņemšanu par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem CSDD uzdevumā veic FITEK AS.

 

Fitek AS

Adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004

Tālrunis: +371 67066500

Fakss: +371 67066506

E-pasts: office.lv@fitek.com

Bankas rekvizīti e-mobi rēķinu apmaksai:

     AS SEB banka

     UNLALV2X

     LV25UNLA0055000615987