VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

Adrese: S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079

Tālrunis: +371 67025766

E-pasts: etransports@csdd.gov.lv

 

Darījumu slēgšanu ar Klientiem, kas saņem elektromobiļu uzlādes pakalpojumu un maksas pieņemšanu par CSDD sniegtajiem pakalpojumiem CSDD uzdevumā veic UNIFIEDPOST AS.

 

UNIFIEDPOST AS

Adrese: Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004

Tālrunis: +371 67066515

E-pasts: helpdesk@rekini.lv

Bankas rekvizīti e-mobi rēķinu apmaksai:

     AS SEB banka

     UNLALV2X

     LV25UNLA0055000615987