VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"

State Road Traffic Safety Directorate (CSDD)

Address: S.Eizensteina str. 6, Riga, LV-1079, Latvia

Unified registration number: 40003345734

VAT registration number: 40003345734

 

UNIFIEDPOST AS

Address: Delu str. 4, Riga, LV-1004, Latvia

Unified registration number: LV40003380477

VAT registration number: LV40003380477

Bank details for e-mobi invoices:

   AS SEB banka

   UNLALV2X

   LV25UNLA0055000615987